AIS Smart Gen 2019

ค้นหา Smart Gen หนุ่มสาวยุคใหม่
ร่วมงานกับครอบครัวเอไอเอส

AIS Smart Gen 2018

OBJECTIVE & QUALIFICATION

AIS Smart Gen 2019

ที่มาของโครงการ
และคุณสมบัติผู้สมัคร

AIS Smart Gen 2019

บทบาทหน้าที่
และผลตอบแทน

AIS Smart Gen 2019

ขั้นตอนการคัดเลือก
และวิธีการสมัคร

OBJECTIVE & QUALIFICATION

ที่มาของโครงการ

โครงการ AIS SMART GEN 2019 by CLEO เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรง บุคลิกภาพดี มีความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี และสนใจการวางแผนการตลาด เพื่อดำรงตำแหน่ง Brand Ambassador ของ AIS เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ และการวางแผนทางการตลาด ร่วมกับทีมงาน AIS

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศหญิง – เพศชาย
• อายุระหว่าง 20 – 25 ปี
• ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
• อยู่ระหว่าง หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่ดี
• มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความสนใจเทคโนโลยี
• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
* ผู้สมัครต้องเปิดช่องทาง Social Media เป็นสาธารณะ

ROLES & REWARD

บทบาทหน้าที่

• เป็น Brand Representative นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
• เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ ในช่องการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ของบริษัท
• ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ทางการตลาด และกิจกรรมสาธารณะกุศลต่างๆ ที่บริษัทมีส่วนร่วม

ผลตอบแทน

• ค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี ไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท
• ค่าบริการโทรศัพท์เคลี่อนที่ฟรีระยะเวลา 1 ปี
• ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพในระยะเวลาการปฎิบัติหน้าที่ 1 ปี
• มีโอกาสไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
• หลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพด้านการประชาสัมพันธ์

*เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนข้างต้น เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่จะได้มีการลงนามระหว่างบริษัท

HOW TO PLAY & SELECT

วิธีการสมัคร

• กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
• อัพโหลดรูปภาพ 2 รูป ทั้งภาพครึ่งตัวต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และภาพเต็มตัว
• อัพโหลดคลิปวิดีโอแนะนำตัว
• กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน จะถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์

*ข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นความจริงเท่านั้น ในกรณีที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัทขอตัดสิทธิ์การสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการคัดเลือก

• 1 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2019
รับสมัครผ่านทาง www.aissmartgen.com
• 13 มีนาคม 2019
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทาง www.aissmartgen.com และ www.CLEOthailand.com, Facebook CLEOthailand
• 16 มีนาคม 2019
คัดเลือกต่อหน้าคณะกรรมการ
• 23 มีนาคม 2019
เข้าร่วมกิจกรรม workshop และ คัดเลือกรอบสุดท้าย
• 29 มีนาคม 2019
ประกาศผล AIS Smart Gen 2019 By CLEO ผ่านทาง www.aissmartgen.com

AIS Smart Gen 2019

กรอกใบสมัคร

สมัครร่วมกิจกรรมเป็น Smart Gen หนุ่มสาวยุคใหม่กับครอบครัวเอไอเอส

1
INFORMATION FORM
UPLOAD FULL

อัพโหลดภาพครึ่งตัวเห็นใบหน้าเต็ม
(JPG,PNG,GIF ขนาดไม่เกิน 3 MB)

UPLOAD HAFT

อัพโหลดภาพเต็มตัว
(JPG,PNG,GIF ขนาดไม่เกิน 3 MB)UPLOAD VDO

อัพโหลดคลิปวีดีโอแนะนำตัว
ความยาวไม่เกิน 1 นาที (MP4, MOV File ขนาดไม่เกิน 20 MB)