ประกาศผลกิจกรรม AIS Smart Gen 2018

winner

อัครินทร์ อภิพงษ์ฐากรณ์

(พีท)
winner

มนภาส ทวีปรังษีพร

(แจ็กกี้)
winner

นะเพียร เพิ่มสมบัติ

(นะ)
winner

วีรภัทร นิ่มอนงค์

(ไมค์)
winner

มนภัทร เตชะกำพุ

(บอน์น)
winner

ชนัญชิดา ศิริโภคพัฒน์

(ซี)
winner

ณิชชา ฉัตรไชยเดช

(อิ้ง)
winner

ฐิติรัตน์ ปันยารชุน

(เดียร์)
winner

นวินดา สิทธาธิการเวชช์

(มายด์)
AIS Smart Gen 2018

สมัครร่วมกิจกรรม

เป็น 1 ใน 10 หนุ่มสาวมั่นยุคใหม่
กับครอบครัวเอไอเอส

AIS Smart Gen 2018

AIS Smart Gen 2018
AIS Smart Gen 2018

ที่มาของโครงการ
และคุณสมบัติผู้สมัคร

AIS Smart Gen 2018

บทบาทหน้าที่
และผลตอบแทน

AIS Smart Gen 2018

ขั้นตอนการคัดเลือก
และวิธีการสมัคร

AIS Smart Gen 2018
ที่มาของโครงการ

โครงการ AIS SMART GEN 2018 by CLEO เป็นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสให้กับหนุ่มสาว รุ่นใหม่ไฟแรง บุคลิกภาพดี มีความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยีและสนใจการวางแผนการตลาด เพื่อดำรงตำแหน่ง Brand Representative ของ AIS เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมได้เรียนรู้วิธีการ พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ และการวางแผน ทางการตลาด ร่วมกับทีมงาน AIS ได้เรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม มากมาย พร้อมพัฒนาศักยภาพ โดย AIS SMART GEN นั้น เปิดโอกาสให้กับหนุ่มหล่อ และสาวสวย มากความสามารถทั้งหมด 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

• ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• เพศหญิง – เพศชาย
• อายุระหว่าง 20 – 25 ปี
• ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
• อยู่ระหว่าง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด อ่าน เขียน ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความสนใจเทคโนโลยี
• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

AIS Smart Gen 2018
บทบาทหน้าที่

• เป็น Brand Representative นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
• เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ ในช่องการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ของบริษัท
• ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ทางการตลาด และกิจกรรมสาธารณะกุศล ต่างๆ ที่บริษัทมีส่วนร่วม

ผลตอบแทน

• ค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี ไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท
• ค่าบริการโทรศัพท์เคลี่อนที่ฟรีระยะเวลา 1 ปี
• ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพในระยะเวลาการปฎิบัติหน้าที่ 1 ปี
• โอกาสการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
• หลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพด้านการประชาสัมพันธ์

*เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนข้างต้น เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่จะได้มีการลงนามระหว่างบริษัท

AIS Smart Gen 2018
วิธีการสมัคร

• กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
• อัพโหลดรูปภาพ 2 รูป ทั้งภาพครึ่งตัวต้องเห็นใบหน้าชัดเจนและภาพเต็มตัว
• อัพโหลดคลิปวีดีโอแนะนำตัว
• กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน จะถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์
*ข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นความจริงเท่านั้น ในกรณีที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัทขอติดสิทธิ์ การสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการคัดเลือก

• 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2018
รับสมัครผ่านทาง www.aissmartgen.com
• 12 มีนาคม 2018
ประกาศผ่านการคัดเลือก ผ่านทาง www.aissmartgen.com
และ www.CLEOthailand.com, Facebook CLEOthailand
• 17 มีนาคม 2018
คัดเลือกต่อหน้าคณะกรรมการและประกาศผล
• 31 มีนาคม 2018
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม workshop
• 3 เมษายน 2018
ประกาศผล AIS Smart Gen 2018 By CLEO
ผ่านทาง www.aissmartgen.com

AIS Smart Gen 2018

กรอกใบสมัคร

สมัครร่วมกิจกรรมเป็น 1 ใน 10 หนุ่มสาวมั่นยุคใหม่กับครอบครัวเอไอเอส

1
INFORMATION FORM
UPLOAD FULL
อัพโหลดภาพครึ่งตัวเห็นใบหน้าเต็ม
(JPG,PNG,GIF ขนาดไม่เกิน 3 MB)


UPLOAD HAFT
อัพโหลดภาพเต็มตัว
(JPG,PNG,GIF ขนาดไม่เกิน 3 MB)
UPLOAD VDO

อัพโหลดคลิปวีดีโอแนะนำตัว
ความยาวไม่เกิน 1 นาที (MP4, MOV File ขนาดไม่เกิน 20 MB)