AIS Smart Gen 2019

ค้นหา Smart Gen หนุ่มสาวยุคใหม่
ร่วมงานกับครอบครัวเอไอเอส

OBJECTIVE & QUALIFICATION

AIS Smart Gen 2019

ที่มาของโครงการ
และคุณสมบัติผู้สมัคร

AIS Smart Gen 2019

บทบาทหน้าที่
และผลตอบแทน

AIS Smart Gen 2019

ขั้นตอนการคัดเลือก
และวิธีการสมัคร

OBJECTIVE & QUALIFICATION

ที่มาของโครงการ

โครงการ AIS SMART GEN 2019 by CLEO เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรง บุคลิกภาพดี มีความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี และสนใจการวางแผนการตลาด เพื่อดำรงตำแหน่ง Brand Ambassador ของ AIS เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ และการวางแผนทางการตลาด ร่วมกับทีมงาน AIS

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศหญิง – เพศชาย
• อายุระหว่าง 20 – 25 ปี
• ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
• อยู่ระหว่าง หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่ดี
• มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความสนใจเทคโนโลยี
• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
* ผู้สมัครต้องเปิดช่องทาง Social Media เป็นสาธารณะ

ROLES & REWARD

บทบาทหน้าที่

• เป็น Brand Representative นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
• เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ ในช่องการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ของบริษัท
• ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ทางการตลาด และกิจกรรมสาธารณะกุศลต่างๆ ที่บริษัทมีส่วนร่วม

ผลตอบแทน

• ค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี ไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท
• ค่าบริการโทรศัพท์เคลี่อนที่ฟรีระยะเวลา 1 ปี
• ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพในระยะเวลาการปฎิบัติหน้าที่ 1 ปี
• มีโอกาสไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
• หลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพด้านการประชาสัมพันธ์

*เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนข้างต้น เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่จะได้มีการลงนามระหว่างบริษัท

HOW TO PLAY & SELECT

วิธีการสมัคร

• กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
• อัพโหลดรูปภาพ 2 รูป ทั้งภาพครึ่งตัวต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และภาพเต็มตัว
• อัพโหลดคลิปวิดีโอแนะนำตัว
• กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน จะถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์

*ข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นความจริงเท่านั้น ในกรณีที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัทขอตัดสิทธิ์การสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการคัดเลือก

• 1 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2019
รับสมัครผ่านทาง www.aissmartgen.com
• 13 มีนาคม 2019
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทาง www.aissmartgen.com และ www.CLEOthailand.com, Facebook CLEOthailand
• 16 มีนาคม 2019
คัดเลือกต่อหน้าคณะกรรมการ
• 23 มีนาคม 2019
เข้าร่วมกิจกรรม workshop และ คัดเลือกรอบสุดท้าย
• 29 มีนาคม 2019
ประกาศผล AIS Smart Gen 2019 By CLEO ผ่านทาง www.aissmartgen.com

AIS Smart Gen 2019

กรอกใบสมัคร

สมัครร่วมกิจกรรมเป็น Smart Gen หนุ่มสาวยุคใหม่กับครอบครัวเอไอเอส

1
INFORMATION FORM
UPLOAD FULL

อัพโหลดภาพครึ่งตัวเห็นใบหน้าเต็ม
(JPG,PNG,GIF ขนาดไม่เกิน 3 MB)

UPLOAD HAFT

อัพโหลดภาพเต็มตัว
(JPG,PNG,GIF ขนาดไม่เกิน 3 MB)UPLOAD VDO

อัพโหลดคลิปวีดีโอแนะนำตัว
ความยาวไม่เกิน 1 นาที (MP4, MOV File ขนาดไม่เกิน 20 MB)ประกาศผลกิจกรรม AIS Smart Gen 2019

winner

ดรัณภัทร รัตนกรโอภากุล

(ออม)
winner

อภิชญา พานิชตระกูล

(ดรีม)
winner

นายภูษณุ วงศาวณิชชากร

(ยุ่น)
winner

วรรณกร มัณฑนาจารุ

(เจย์)
winner

นิติกร ปานคร้าม

(ดิว)
winner

สุรัชดา เตรียมชุมพร

(เชอรี่)
winner

ธนวัต หัชลีฬหา

(ไทเกอร์)
winner

นลินี ชัยรุ่งโรจน์

(เบสตี้)
winner

ณัฐพงศ์ พิบูลธนเกียรติ

(เอ็มดี)
winner

จิรัฏฐ์ หงส์อารยะชน

(อาร์ต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก Semi-Final
กิจกรรม AIS SMART GEN 2019 by Cleo

แล้วพบกันวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ โรงเเรม Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit57 (BTS Thonglor)

1. วรรณกร มัณฑนาจารุ (เจย์)
2. อรญา สมบัติเจริญนนท์ (ปันปัน)
3. ดรัณภัทร รัตนกรโอภากุล (ออม)
4. สุรีพร คลังนุช (เนย)
5. พภัสสรณ์ จารุอัครพัฒน์ (ฟิล์ม)
6. ไอลดา ตันยะกุล (ไอด้า)
7. นันทรัตน์ วัฒนปรานีกูล (รัตน์)
8. กรกนก แตงงาม (ซอนญ่า)
9. ธนวัต หัชลีฬหา (ไทเกอร์)
10. อภิชญา พานิชตระกูล (ดรีม)
11. พชร วงศ์ไชยวรรณ (ลีโอ)
12. จิรัฏฐ์ หงส์อารยะชน (อาร์ต)
13. ณัฐพงศ์ พิบูลธนเกียรติ (เอ็มดี)
14. ภูษณุ วงศาวณิชชากร (ยุ่น)
15. ฉัททันต์ เจริญบุญมา (ทาม)

16. อภิชยา ศิรินทร์ (แจม)
17. Thanat Saesue (Terry)
18. ไปรม์ ชีพอารนัย (บอส)
19. ปภาดา ศิริสุโขดม (นิ้ง)
20. ณนนท์ เรืองเดช (ณนน)
21. สุรัชดา เตรียมชุมพร (เชอรี่)
22. พรนภัส วงศ์วิวัฒน์ (ปอย)
23. วีรวิชญ์ รุจิรพีพัฒน์ (เบสท์)
24. พัชรดา นรภาสพิสิษ (ครีม)
25. ธวัชชัย ตันแก้ว (ขอบเขต)
26. จิรัชญา ลีลาประภาภรณ์ (เบส)
27. นิติกร ปานคร้าม (ดิว)
28. พรปวีณ์ อุปถัมภ์ (จูน)
29. เสฎฐวุฒิ ธีระกุล (กอล์ฟ)
30. นลินี ชัยรุ่งโรจน์ (เบสตี้)